top of page

Mandy & Ray

from HK by Studio6

2019年6月13日

KIMCHUMMA 同MARIO 好細心 係出發前己經提醒我地要注意的事頂, 又好快覆到我地問的問題.
到拍攝當日, 佢地都係服裝同化妝上俾到意見我地.😆 而且攝影師好專業, 帶我們去到好多濟洲的秘景, 絶對會推薦俾身邊的朋友👍

Ref.

Check more photos of Studio 6

bottom of page